Biotechnology Research Group

Group Memebers
Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU
Prof. Dr. Emine BAYRAKTAR
Prof. Dr. Afife GÜVENÇ

Ph.D. Students
Res. Assist. Rahime SONGÜR
Ayşe AYGÜN
Berçem DÜZOL

M.Sc. Students
Fatma Elif UZUN
Esra ŞAHİN
Özge ÇELİKKOL
Kübra ŞAHİN
Ece UZEL
Derya GÜLER
Hülya GÜL
Gülcan COŞKUN
Gökçe ASLANER

I. Research Areas
• Fermentasyon Prosesleri
– Organik asit, Amino Asit, Antibiyotik Üretimi
– Ekstraktif Fermentasyon,
• Biyoreaktörlerin Matematik Modellenmesi
• Enzimatik ve Mikrobiyal Biyotransformasyon
– Amino Asit ve Aroma Maddelerinin Üretimi,
– Enantiyomerik Saflıkta İlaç Etken Maddelerinin Üretimi
– Tat ve Koku Esterlerinin Üretimi
– Ekstraktif Biyotransformasyon
• Biyoproses Ayırma İşlemleri
– Reaktif Ekstraksiyon,
– Ters Misel Sistemler
– Gaz Hidrat Yöntemi
• Süperkritik CO2 Teknolojisinin Biyokimyasal Sistemlere ve Tepkimelere Uygulanması
– Fermentasyon Ürünlerinin Ekstraksiyonu
– Doğal Maddelerden Ekstraksiyon
– Tat Esterlerinin Enzimatik Üretimi
• Ses Ötesi Dalgaların (Ultrasonikasyon) Biyokimyasal Tepkimelere Uygulanması
• Bitki Hücre Kültür Süspansiyonları ile Biyokimyasal Üretimi
• Çevresel Atıkların Temizlenmesi
– Biyokimyasal Yöntemlerle
– Süperkritik CO2 ile
• Biyobozunur polimer üretimi
– PLA üretimi
– Biyobozunur kompozit üretmi
• Enzimlerin nanomateryallere tutuklanması

II. Ongoing Projects
1. Nano Yapılı Destek Materyalleri Üzerine Lipaz Enzimi Tutuklama ve Tutuklanmış Enzimin Aktivite ile Enantiyoseçimliliğe Etkisinin İncelenmesi (BAP Projesi, 2017-)
2. Remazol Brilliant Blue R (C.I. Reactive Blue 19) Boyarmaddesinin Tekstil Atık Sularından Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Yöntemler ile Arıtımı ve Yöntemlerin Karşılaştırılması (BAP Projesi,2017-)
3. Cis,cis-mukonik asitin Pseudomonas putida biyokatalizörlüğünde mikrobiyal üretimi (BAP Projesi, 2017-)

III. Ongoing Ph.D./M.Sc. Theses
Doktora Tezleri
1. Biyokatalitik Olarak Enantiyomerik Saflıkta β-Bloker Üretimi (Rahime SONGÜR)
2. Kiral Alkollerin Enzimatik Kinetik Rezolüsyon Yöntemiyle Enantiyomerik Saflıkta Üretilmesi (Ayşe Aygün)
3. Alglerle karbondioksitin biyolojik olarak tutulması (Berçem Düzol)

Yüksek Lisans Tezleri
1. Cis,cis-mukonik asitin Pseudomonas putida biyokatalizörlüğünde mikrobiyal üretimi (Fatma Elif UZUN)
2. Asetillenmiş Poli(laktik asit)/kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Esra ŞAHİN)
3. Son grup modifikasyonu yapılan Poli(laktik-ko-glikolik asit) sentezi, karakterizasyonu ve hidrolitik bozunmasının incelenmesi (Özge ÇELİKKOL)
4. Abiyotik elisitör ile uyarılmış kayısı ve vişne posalarının antioksidan özeliklerine kurutma yöntemlerinin etkileri (Kübra ŞAHİN)
5. Remazol Brilliant Blue (C.I.Reactive Blue 19) boyarmaddesinin tekstil atık sularından fiziksel , kimyasal ve biyolojik yöntemler ile arıtımı ve yöntemlerin karşılaştırılması (Ece UZEL)
6. Nano Yapılı Destek Materyalleri Üzerine Lipaz Enzimi Tutuklama ve Tutuklanmış Enzimin Aktivite ile Enantiyoseçimliliğe Etkisinin İncelenmesi (Gülcan COŞKUN)

IV. Selected Publications
1. Kazici, H. C., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2017). Production of precursors for anti-Alzheimer drugs: Asymmetric bioreduction in a packed-bed bioreactor using immobilized D. carota cells. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 47 (1): 67-73.
2. Tektemur, E., Bayraktar, E., Saçak, M. (2017) Melt polycondensation of L-lactic acid: the role of polycondensation strategy. International Journal Of Chemical, Gas And Material Science (IJCGM), 1 (1): 1-5.
3. Malyemez Soyer, A., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. (2017). Optimization of process parameters and kinetic modeling for the enantioselective kinetic resolution of (R, S)-2-pentanol. Turkish Journal of Biochemistry. (Baskıda)
4. Kazici, H. C., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2016). Optimization of the asymmetric synthesis of chiral aromatic alcohol using freeze-dried carrots as whole-cell biocatalysts. Green Processing and Synthesis, 5 (2): 131-137.
5. Kazici, H. C., Mehmetoglu, U. (2015). Use of the plant as biocatalysts for producing enantiomerically pure seconder alcohol. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30 (1): 49-56.
6. Eldeleklioglu, B., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2013). The effects of nutrient supplements on the production of lactic acid from cheese whey. Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, 38 (1): 81-91.
7. Abu Hamed, T., Bayraktar, E., Mehmetoglu, T., Mehmetoglu, U. (2013). Cometabolic degradation of trichloroethylene by single- and two-phase systems. Soil & Sediment Contamination, 22 (1): 85-94.
8. Ateş, S., Türk, B., Bayraktar, E., Güvenç, A. (2013). Enhanced ethyl butyrate production using immobilized lipase. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 41 (5): 339-343.
9. Uçar, B., Güvenç, A., Mehmetoğlu, Ü. (2011). Use of aluminium hydroxide sludge as adsorbents for the removal of reactive dyes: equilibrium, thermodynamic, and kinetic studies. Hydrology: Current Research, 2:112. doi:10.4172/2157-7587.1000112.
10. Aydogan, O., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2011). Determination of effective diffusion coefficient of acetophenone in kappa-carrageenan and asymmetric bioreduction in packed bed reactor. Journal of Molecular Catalyiıs B-Enzymatic, 72 (1-2): 46-52.
11. Songur, R., Atici, E. M., Mehmetoglu, U. (2011). Deracemization of 1-phenyl ethanol via tandem biocatalytic oxidation and reduction. Current Opinion In Biotechnology, 22 (1): 56-57.
12. Songur, R., Lurci, B., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, U., Demir, A.S. (2011). Enantioselective production of benzoin from benzoin acetate via kinetic resolution and deracemization using Rhizopus oryzae. Artificial Cells Blood Substıtutes and Biotechnology, 39 (3): 162-168.
13. Aydogan, O., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2011). Aqueous two-phase extraction of lactic acid: optimization by response surface methodology. Separation Science and Technology, 46 (7): 1164-1171.
14. Gumusdere, H. T., Artan, T., Guvenc, A., Dönmez, G., Mehmetoğlu, U. (2011) Textile azo dyes decolourization by combined ultrasonication and microbial removal. Survival and Sustainability, 885-892.
15. Songur, R., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2011). Removal of a reactive dye by adsorption utilizing waste aluminium hydroxide sludge as an adsorbent. World Academy of Science, Engineering and Technology.International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 5(11).
16. Karadeniz, F., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2010). Kinetic resolution of racemic 1-phenyl 1-propanol by lipase catalyzed enantioselective esterification reaction. Artificial Cells Blood Substitutes and Biotechnology, 38 (5): 288-293.
17. Artan Onat, T., Gumusdere, H. T., Guvenc, A., Dönmez, G., Mehmetoğlu, U. (2010). Decolorization of textile azo dyes by ultrasonication and microbial removal. Desalination, 255(1-3):154-158.
18. Aydogan, O., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U., Kaeding, T., Zeng, A.P. (2010). Selection and optimization of an aqueous two-phase system for the recovery of 1,3-propandiol from fermentation broth. Engineering In Life Sciences, 10 (2): 121-129.
19. Soyer, A., Bayraktar, E., Mehmetoglu, U. (2010). Optimization of lipase-catalyzed enantioselective production of 1-phenyl 1-propanol using response surface methodology, Preparative Biochemistry & Biotechnology, 40 (4): 389-404.

V. Laboratories
1. Biyoteknoloji Laboratuvarı I
2. Biyoteknoloji Laboratuvarı II
3. Biyopolimer Laboratuvarı
4. Süperkritik Akışkan Teknolojisi Laboratuvarı